HAKKIMIZDA

TurkVolc, Türkiye'deki volkanik faaliyetleri daha iyi anlamak ve Türkiye'nin gelecekteki volkanik faaliyet kaynaklı acil durumlara hazırlıklı olma düzeyinde ve buna bağlı olarak toplumsal bilinçte önemli iyileştirmeleri hayata geçirmek için kurulan, ortak çalışmaya dayalı, uluslararası bir projedir. TurkVolc; Türkiye'den MTA'nın, İngiltere'den Bristol Üniversitesinin ve Montserrat Volkan Gözlemevi uzmanlarının bir arada olduğu bir projedir.

image027.png
MTA
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

MTA, Türkiye'nin önde gelen yerbilim kuruluşudur. Türkiye'de devlet kurumlarına bilgi sağlamak ve Türk halkına yararlı olmak için, maden arama ve jeoloji ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmaktadır. MTA çalışmalarını; maden arama projeleri, jeoloji, jeofizik haritaları ve bilimsel araştırmalar, harita envanter ve veri bankaları, hidrojeoloji etütleri, jeotermal etütler, Jeokimya, yerkabuğu araştırmaları, deniz araştırmaları, çevre araştırmaları, diri fay sismotektonik etütleri, metropolitan alanların jeoloji etütleri, sondaj, karot bankası araştırmaları, laboratuvar ve teknolojik araştırmalar ile ilgili bilimsel etütler, ücretli işler, yurtiçi ve uluslararası teknik işbirliği projeleri konularına ağırlık vererek yürütmektedir.

9c03e260fc0a7b057d0c93845994ec6f-5a12c25
University of Bristol
U.K.

Bristol Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesinin Volkanoloji grubu, dünyanın en büyük ve en etkili volkanoloji araştırma gruplarından biridir. Fakülte, doğal tehlike ve risk değerlendirmesinde uluslararası alanda bilinmektedir. Volkanoloji grubu; bir yandan yüksek düzeyde bilimsel araştırmalar yaparken, diğer yandan uluslararası yönetimler, finans kuruluşları ve halka yönelik özelleştirilmiş uygulamalı araştırma ve tavsiyeler sunmaktadır.

Logo_MVO_2009_wbg_small_72.png
MVO
Montserrat Volcano Observatory
tübitak-logo.jpg
Fonlar
RCUK.jpeg

Montserrat Volkan Gözlemevi (MVO), Soufriere Tepeleri Volkanı'nın sürekli olarak püskürmesi üzerine 1995 yılında kurulmuştur. West Indies Üniversitesi Sismik Araştırma Merkezi tarafından yönetilmektedir. MVO, büyük volkanik acil durumların uzun süreli yönetimindeki deneyimiyle volkan takibi ve acil durum yönetiminde dünyaca ünlüdür.

TurkVolc projesi, TÜBİTAK (116Y480) ve Research Councils UK kurumu tarafından desteklenmiştir.