Püskürme Boyutu

Püskürme boyutu yelpazesi çok geniştir: Bazıları sadece birkaç yüz metrelik alanları etkilerken bazılarının yüzlerce kilometre içinde yıkıcı etkileri olabilir.

Püskürme boyutunu tipik olarak büyüklük veya VEI birimleri ile ifade ederiz. Büyüklük, püskürtülen kütledir. Volkanik Patlama Endeksi anlamına gelen VEI, niteliksel olarak gözlemlenebilen birden fazla kritere (sütun yüksekliği gibi) bağlıdır. Büyüklük ve VEI, aynı ölçekte değerlendirilir ve az çok kıyaslanabilir birimlerdir. Büyüklük veya VEI değeri 4 olan püskürmeler, çok büyük patlama olayları olarak kabul edilir.

Genelde, aşağıdaki şemadan da görebileceğiniz gibi küçük püskürmeler, büyük olanlardan daha sık gerçekleşir. Şemada "n", son 10.000 yılda her bir VEI parantezinde kaydedilen püskürme sayısıdır. 

kolon-1.jpg