Girekol Tepe

Volkan tipi: Kalkan

Volkan numarası: 213022

Enlem:  39.104°N

Boylam: 43.426°E

Yükseklik: 2145 m

Ankara'ya Uzaklık:  >900 km

En yakın şehir: Erciş, <10 km

5 km içindeki nüfus: 1,449

10 km içindeki nüfus: 8,524

 

30 km içindeki nüfus: 168,136

100 km içindeki nüfus: 1,614,661

Girekol tepe Doğu Anadolu bölgesinde yer alan irili ufaklı birçok volkandan bir tanesidir. Van gölünün kuzeyinde yer alan volkan, Van iline bağlı Erciş ilçesinin hemen yanı başındadır. Doğu Anadolu neotektoniğinin etkisi ile oluşan Kuvaterner volkanlardan bir tanesidir. Doğusunda Tendürek batısında ise Süphan volkanları bulunur. Küçük bir kalkan tip volkan olan Girekol tepe, bazaltik lav akıntıları ve piroklastik kayaçlardan oluşmaktadır.  Bölgede yer alan Erciş fayı volkanın yerleşiminde önemli bir rol oynamıştır. Kuvaterner yaşlı Girekol volkanı bazik alkalen karakterli bir volkanimzma sonucu oluşmuştur. Alkali bazalt ve havaiyit bileşimli volkanik ürünler K/Ar yaş verilerine göre 1.08 my ile 0.36my aralığında değişen yaşlardadır (Lebedev vd., 2010).

 

Referanslar

Bozkurt, A., Hepşen, N., Sav, H. 2018. 1/100.000 Ölçekli Açınsama Nitelikli Türkiye Jeoloji Haritaları Serisi Ağrı J50 Paftası, Ankara: MTA Yayınları.

Global Volcanism Program, 2013. Girekol (213022) in Volcanoes of the World, v. 4.7.7. Venzke, E (ed.). Smithsonian Institution. Downloaded 18 Apr 2019 (https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=213022). 

girekoltepe.jpg

©Atıcı vd.,2020