Projenin Amaçları

Türkiye'nin büyük şehirlerinden bazıları aktif volkanların yakınında bulunmaktadır. Örneğin hızla büyüyen Kayseri, Erciyes Dağı'nın eteğinde yer almaktadır. Türkiye genelinde milyonlarca insan, volkanlara öyle yakın yaşamaktadır ki bu insanların olası volkanik tehlikelerin tehdidi altında olduklarını düşünebiliriz. Günümüzde volkanlar, ne Türkiye'de ne de pek çok başka ülkede gerektiği kadar dikkat çekmemektedir. Pek çok volkan, püskürmeleri arasında onlarca, hatta yüzlerce yıl pasif olduğundan insanlar deprem ya da sel gibi daha sık meydana gelen tehlikelere odaklanma eğilimindedirler. Oysa volkanlar püskürdüklerine büyük alanlarda ciddi zarara, bozulmaya ve yıkıma neden olma potansiyelleri vardır. TurkVolc projesi, Türkiye'nin volkanlarını, volkan tehlikelerini ve risklerini anlama ve öğrenmeyi ele alarak Türkiye'nin bu alanda bilincini artırmayı amaçlamıştır.  

 

TurkVolc projesi, Türkiye'nin gelecekteki volkanik faaliyet kaynaklı acil durumlara hazırlıklı olma düzeyini ve buna bağlı olarak toplumsal bilinçte önemli bilgilendirmeleri hayata geçirmeyi amaçlamaktadır:

Türkiye'nin volkanları ile ilgili daha fazla bilgi

Geçmiş faaliyetlerin, püskürme tarihlerinin ve gelecekteki olası tehlikelerin daha iyi anlaşılması için Türkiye'nin aktif volkanları araştırılmaktadır.

Türkiye'deki izleme kapasitesinin artırılması

Tehlike sinyallerinin yakalanması için volkanların izlenmesi, yeniden püskürme halindeler mi, ne zaman ve nerede püskürebilirler gibi sorulara yanıt alınması için çok önemlidir. Türkiye'de gözlem ve izleme kapasitesi artırılması proje amaçlarındandır.

Volkanik tehlike değerlendirmesi

Türkiye'de ilk volkanik tehlike haritalarının üretilmesiyle Türkiye'nin volkanlarında temel tehlike değerlendirmeleri gerçekeştirilmektedir.

Risk değerlendirmesi

Nüfus ve altyapının maruz kalma durumları ile ilgili tedbirler; gelecekte olabilecek püskürmelerin olası sonuçlarının tespit edilmesine ve acil durum yönetim planlaması ve hazırlığına bilgi sağlamaya yardımcı olacak tehlike değerlendirmeleri ile birlikte yürütülüyor.

Risk iletişimi ve eğitimi

Toplumun dirençliliği, topluma, bilim insanlarına, yetkililere ve acil durum yöneticilerine tavsiye verilmesi ve eğitici araçların sağlanması ile artırılmaktadır.