TurkVolc'un Faaliyetleri

Projenin açılış çalıştayı
DSC_03441.jpg

Mart 2017 başlangıç tarihli TurkVolc projesi, 2017 yılının Nisan ayında Ankara'da yapılan üç günlük başarılı bir çalıştayla resmen başladı. Çalıştayda MTA ve Bristol Üniversitesi'nden ekip üyeleri ile kamu kurumlarından ve Türkiye üniversitelerinden konuklar bir araya geldi. Özellikle Türkiye'deki volkanizma ile ilgili konularda ve volkanik saha çalışmaları, modelleme, volkanik izleme ve tehlike ve risk ile ilgili daha genel alanlarda sunumlar yapıldı.

Volkanlarla ilgili kısa kurslar

Bristol Üniversitesi'nden ve Montserrat Volkan Gözlemevi'nden ekip üyeleri tarafından kısa eğitici dersler verilmiştir. Bu kısa dersler, MTA'nın Ankara'daki yerleşkesinde, hem MTA'dan bilim insanlarının hem de Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden gelen konukların katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Söz konusu kurslar:

Ağustos 2017: Rod Stewart volkan sismolojisi ve Montserrat Volkan Gözlemevi'nin çalışmaları ile ilgili kısa kurs,

Ağustos 2017: Mark Woodhouse, çeşitli volkanik tehlikelerin modellenmesi üzerine kısa kurs,

Nisan 2018: Steve Sparks, fiziksel volkanoloji ve volkanik tehlikeler üzerine kısa kurs,

Nisan 2018: Mark Woodhouse, tehlikelerin modellenmesi üzerine kısa kurs.

Arazi çalışmaları

TurkVolc ekibi, Türkiye'nin farklı yerlerine birkaç saha gezisi düzenlemiştir. 2017 yılı Temmuz ayında İç Anadolu'ya üç haftalık bir saha gezisi düzenlendi ve Erciyes Dağı, Hasan Dağı, Acıgöl ve Göllüdağ'da çalışmalar yapıldı. 2018 yılı Haziran ayında ise saha çalışmaları Türkiye'nin batısında Kula Volkanik Bölgesi'ne yoğunlaştı. Bu iki gezide de yüzeyler incelendi, petroloji, jeokimya ve yaş tayini için numuneler toplandı, GPS konuşlandırılması dahil jeofizik çalışmaları yapıldı ve hem kentsel bölgelerde hem de sanayi bölgelerinde volkanik risk değerlendirmesi yapıldı.

2018 yılı Temmuz ayında Jo Gottsmann, Gökhan Atıcı, Mehmet Çobankaya ve MTA'dan jeofizik mühendislerinin katılımıyla jeofiziksel saha çalışmaları gerçekleştirildi. 2017 ölçümleri ile karşılaştırılmak üzere GPS ölçümleri yapıldı ve Jo Gottsmann MTA personeli ile Gravite ölçümleri konusunda ortak çalışmalar gerçekleştirdi.

 

kisakurs.jpg
kula.jpg
Volkan Gözlem Merkezinin Kurulması ve Eğitimler

Türkiye’de volkan izleme kapasitesinin geliştirilmesi için volkan gözlem merkezi kurulmuştur (2019). Gözlem merkezi kurulum çalışmalarında öncelikle Türkvolc ekibi Montserrat Volkan Gözlem Merkezini ziyaret ederek buradaki uzmanlar ile çalışmalar gerçekleştirmiştir.

 

Gözlem İstasyonları Erciyes volkanını anlık ollarak izleyecek şekilde Erciyes volkanının etrafına yerleştirilmiştir. 

 

MTA yerleşkesinde Montserrat Gözlem Merkezi müdürü Roderci Steward tarafından volkan izleme yöntemleri ve veri analizi konusunda 1 aylık eğitim verilmiştir.

vogem.jpg
terc2.jpg
montserrat.jpg
Toplantılar, Karşılıklı İşbirliği Ziyaretleri ve Çeşitli Çalışmalar

Ekip; birlikte çalışmak, fikir paylaşmak, MTA, Bristol ve Montserrat'taki farklı kaynaklar ve uzmanlık alanlarından yararlanmak amacıyla çok sayıda toplantı ve görüşme gerçekleştirmektedir.

Nisan 2018: Steve Sparks, Mark Woodhouse ve Sarah Brown, MTA'yı ziyaret ederek, kısa dersler vermenin yanı sıra, TurkVolc projesinin geliştirilmesi, püskürme senaryoları, volkanik tehlikelerin modellenmesi konularında MTA'dan ekip üyeleriyle ortak çalışmalar yaptılar.

​Kasım 2017: Evren Gündoğdu Bristol'u ziyaret ederek elektron mikroskobunda Hasandağı volkanından alınan örnekleri inceledi.   Cameca SX100 mikroskopta seçilen madenler üzerinde maden kimya analizleri yapıldı.

​Kasım 2017: Ayşe Dağlıyar, uzaktan algılama yöntemini (InSAR) kullanarak deformasyon tespiti konusunda Juliet Biggs ile çalışmak üzere Bristol'a gitti.

​Kasım 2018: Esra Yurteri, Erciyes Volkanı'ndan alınan örneklerin maden kimya analizi için elektron mikroskobu ekipmanını (Cameca SX100 mikroprobu) kullanmak üzere Bristol'a gitti.

​Şubat 2019: Profesör Steve Sparks ve Dr. Mark Woodhouse, Gökhan Atıcı ile tehlike modellemesi üzerine konuşmak ve Türkiye'deki volkanizma hakkında AFAD ile önemli görüşmeler yapmak üzere MTA'yı Ankara'da ziyaret etti. Volkanoloji alanında söz sahibi bir bilim insanı olan Profesör Sparks, volkan tehdidi konusundaki farkındalığı ve yaklaşmakta olan volkanik acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla, volkanlar ile ilgili kilit öneme sahip kavramları, volkanik tehlikeleri ve AFAD'ın karşısındaki riskleri açıkladı.

Mart 2019: Gökhan Atıcı ve Mehmet Çobankaya, Bristol'da bir hafta geçirerek yardım malzemeleri, püskürme senaryosu planlaması, faaliyetlerin tarihinin belirlenmesi ve riskin anlaşılması üzerinde çalıştılar. Volkan gözlemevinde yapılan çalışmalar ve sismik ağların oluşturulması ile ilgili daha fazla bilgi almak için Montserrat'a geçtiler.

Mart 2019: Bilge Karaman halk eğitim materyallerinin geliştirilmesi, volkanik tehlikelerin modellenmesi ve Türkiyede volkanik tehlikelere karşı tedbir alma konularında işbirliği yapmak için Bristol Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Kapanış Çalıştayı

Proje çıktılarını paylaşmak ve tartışmak üzere ülkemizdeki üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla 21-22 Ekim 2019 tarihinde kapanış çalıştayı düzenlenmiştir. Proje elde edilen veriler ve ülkemizdeki volkanik risk konusu detaylı olarak değerlendirilmiş ve ülkemizin farklı bölgelerinden birçok araştırmacı ve ilgiliye ulaşılmıştır

Final TurkVolc workshop
Final TurkVolc workshop

Presenters and some of the attendees at the final TurkVolc workshop in Ankara, October 2019

press to zoom
The team on Erciyes
The team on Erciyes

press to zoom
The team in Cappadocia
The team in Cappadocia

press to zoom
Final TurkVolc workshop
Final TurkVolc workshop

Presenters and some of the attendees at the final TurkVolc workshop in Ankara, October 2019

press to zoom
1/3
Yayınlar

Atıcı, G., Sparks, S., Gündoğdu, E.A., Blundy, J., Çobankaya, M., Brown, S., Yurteri, E., Woodhouse, M., 2, Karaman, B., Jenkins, S., Demirci, B., Gottsmann., J.,  Cashman, K., Dağlıyar, A.,  Biggs, J., Stewart, R.,Aspinall, W., Aydar, E., Schmitt, A., Mark, D., 2018. Understanding volcanic risk in Turkey for improved emergency response and disaster risk reduction. Abstracts Volume of the International meeting “Cities on Volcanoes 10”, p878,  2 - 7 September 2018, Napoli, Italy.

 

Atıcı, G., Schmitt, A.K., Friedrichs, B., Sparks, S., Danisik, M., Yurteri, E., Gündoğdu, E.A., Schindlbeck-Belo, J., Çobankaya, M., Wang, K.L., Lee, H.Y. 2019. ‘’Ages and glass compositions for paired large‑volume eruptions from the Acigöl volcanic complex, Cappadocia (Turkey)’’, Med. Geosc. Rev. (2019) 1: 167, https://doi.org/10.1007/s42990-019-00013-5.

 

Friedrichs, B., Julie C. Schindlbeck, J.C., Martin Danišík, M.,  Jenkins, S., Yurteri, E.,  Çobankaya, M., Matthias Frische, M., Kuo-Lung Wang, K.L., Leef, H.Y., Atıcı, G.,  Axel K. Schmitt, A.K., Sparks, S., 2020, New insights into source and dispersal of Mediterranean S1 tephra, an early Holocene marker horizon erupted at Mt. Erciyes (Turkey) (Submited at Quaternary Science Reviews)

 

Jenkins, S., Karaman, B.,  Brown,S., Sparks, S., Atici, G.,  Biass, S. 2018. ‘’Assessing tephra hazard and risk for Erciyes volcano, Turkey: A scenario-based approach’’, Abstracts Volume of the International meeting “Cities on Volcanoes 10”, p1010,  2 - 7 September 2018, Napoli, Italy, p1010.

 

Further publications coming soon!